Monitor Promotion
Ktorá oblasť Vás zaujíma?

Informačné kampane • Zmena vnímania problematiky verejnosťou
Časopisy • Tlačené materiály • WWW

Tretí sektor je existenčne závislý na komunikácii. Ciele neziskových organizácií zväčša nie je možné dosiahnuť bez dostatočného získania pozornosti ich cieľovej verejnosti. Či už ide o kampane smerujúce k zmene vnímania nejakej témy verejnosťou alebo o fund-raisingové kampane, vyžadujú si odborný prístup a pozornosť.

S komunikáciou neziskových projektov máme takmer 20 ročnú skúsenosť. Pomohli sme realizovať desiatky projektov rôznej obtiažnosti pre mnoho typov organizácií – od mládežníckych cez náboženské až po záujmové
a politické.

Pri zadávateľoch z tejto oblasti intenzívne používame nástroje public relations. Spolupracujeme pri tom
so sesterskou agentúrou PR MONITOR, s.r.o.TV spot Hlava roka TV spot Hlava roka TV spot DSS Studienka TV spot DSS Studienka