Monitor Promotion
Ktorá oblasť Vás zaujíma?

Kampane na značku • Produktová komunikácia • Brandové časopisy
Tlačené materiály • WWW

Dosiaľ sme pracovali pre dve značky osobných automobilov. Autá sú rovnako lákavý produkt, ako potraviny.
Majú však svoje špecifiká – ťažko sa fotia (lesknú sa a vyžadujú veľký ateliér s veľkým svetelným parkom)
a ľahko sa podľahne tlaku na akciové ponuky, ktoré často potlačia dlhoročné budovanie imidžu značky.
Zľavu vie dať každý, ale dokážete efektívne komunikovať aj bez nej?

Do segmentu automotive patria aj dodávateľské spoločnosti pre automobilový priemysel. V tomto prípade ide
o odlišný typ komunikácie, neoslovujú konečného spotrebiteľa. Pracujeme a pracovali sme pre niekoľko spoločností tohto typu.

Reklama a PR sú potrebné aj v B2B biznise. Zavolajte a povieme Vám, čo pre Vás môžeme urobiť.


Radio spot Citroen Vajnorská Radio spot Citroen Vajnorská