Monitor Promotion
Ktorá oblasť Vás zaujíma?

Uvedenie na trh • Repositioning • Rebranding • Dlhodobá podpora značiek • Letáky

Rôzne obchodné koncepty si žiadajú rôznu komunikáciu. Pre sieť 400 predajní s čiernou a bielou technikou v ČR a SR sme každý mesiac realizovali 6 miliónov letákov do schránok v Čechách a na Slovensku. Iným projektom
je podnikový časopis - obchodný leták distribuovaný tiež formou neadresného direct mailu pre jedno bratislavské nákupné centrum.
Tento typ zákaziek je veľmi náročný na kvalitnú a presnú produkciu, precíznu jazykovú kontrolu a samozrejme
aj na špeciálne kontrolné mechanizmy. Zvlášť obchodníci v malých mestách často závisia na podpore predaja prostredníctvom letákových akcií. Vyvinuli sme preto vlastný systém kontroly, ktorý je nadstavbou štandardných kontrolných procedúr distribučných spoločností. Ponúka vyššiu mieru preukaznosti a lepšiu spätnú väzbu
s obchodníkom.

Hele:
Neadresný mailing v ČR a SR,
dlhodobý servis.