Monitor Promotion
Ktorá oblasť Vás zaujíma?

Informačné kampane • Zmena vnímania problematiky verejnosťou • Obecné časopisy
Tlačené materiály • WWW

Za posledných 10 rokov rastie záujem štátnej správy a samosprávy o efektívnu komunikáciu s občanmi. Táto komunikácia má však svoje špecifiká. Nie vždy je efektívne použiť tradičné postupy z reklamy, takáto komunikácia by bola násilná a občan cítil, že sa mu „niečo predáva“.

Používame preto kombináciu techník public relations s vhodnými nosičmi a médiami známymi z reklamy tak,
aby vznikol akceptovateľný a funkčný mix. Spolupracujeme pri tom s našou sesterskou PR agentúrou PR MONITOR, s.r.o.

Z iného súdka: Pre obce ponúkame dodávku tlačiarenských služieb bez alebo so spracovaním grafiky
z dodaných textov.

Rada: Pri rozsiahlejšej komunikácii pre štátnu správu alebo samosprávu odporúčame zrealizovať aspoň orientačný prieskum verejnej mienky. Dozvieme sa o skutočných potrebách a vnímaní tejto témy verejnosťou, lepšie kampaň zacielime a stretne sa s väčším porozumením.