Monitor Promotion
Ktorá oblasť Vás zaujíma?


Monitor Promotion, s.r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava

tel.: +421-2-45259519
fax: +421-2-45244887
monitor(at)monitor.sk

Ako sa k nám dostanete (mapa)


Všeobecné informácie:
Monitor Promotion, s.r.o.
IČO: 31 404 782
DIČ: 2020 330 840
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, č. účtu: 0178741375/0900
Registrované na Okresnom súde Bratislava I, odd: Sro, vložka č.: 9777/B