Monitor Promotion
Ktorá oblasť Vás zaujíma?

Kreativita

Reklamná a technická fotografia • Grafický design
Web design • Reklamné texty • Rozhlasové a TV spoty

Vlastný fotoateliér s profesionálnou fototechnikou a osvetlovacou technikou.
Predtlačová príprava na pracoviskách Apple Mac v legálnom prostredí Adobe Creativ Suite 4 Premium.
Web aplikácie HTML / PHP / SQL


Spať na Služby