Monitor Promotion
Ktorá oblasť Vás zaujíma?

Prieskum trhu

Znalosť značky • Afinita • Spotrebiteľské správanie • Pre-testy reklamných nosičov

Nezanedbateľná súčasť každej funkčnej marketingovej stratégie. Pre našich klientov riešime kvantitatívny prieskum (dopytovanie formou telefonického alebo osobného rozhovoru) vo vlastnej kapacite alebo v spolupráci
s renomovanými výskumnými agentúrami. Vieme tak ponúknuť riešenia aj pre zdanlivo poddimenzované rozpočty.

Ponúkame tiež analýzu existujúcich dát a ich interpretáciu.


Spať na Služby