Monitor Promotion
Ktorá oblasť Vás zaujíma?

Reklamné predmety

Reklamné predmety považujeme za reklamnú infraštruktúru – musia byť ale s malými výnimkami peniaze neprinesú. K ich výberu máme preto veľmi triezvy vzťah – pracujeme s rokmi overenými subdodávateľmi a každú novú technológiu si najskôr dôkladne preverujeme. Nie je nič horšie, ako darovať hodinky, ktoré na druhý deň zastanú. Vyberieme Vám vhodnú technológiu pre reprodukciu Vášho logotypu. Zabezpečíme produkciu a dodávku v dohodnutých termínoch a kvalite.


Spať na Služby